+49 (0)40 439 33 22 info@auto-bluhm.de

Checkliste for vore kunder

På grund af de øgede dokumentationspligter forlanger det tyske finansvæsen fra nu af ved eksporter til EU-medlemslande følgende underlag og informationer:

  • Fuldstændig og præcis firmaadresse, telefonnummer, faxnummer, e-mail-adresse, angivelse af erhvervsgrenen/branchen og, hvis den findes, internetadresse, visitekort, osv.
  • Europæisk momsregistreringsnummer (SE-Nr.).
  • Kopi af handelsregisterudtog, næringsbrev eller officiel firmadokumentation (f.eks. fra handelskammeret).
  • Kopi af ejerens/anparthaverens/den administrerende direktørs pas og
  • af denne underskrevet afhentningsfuldmagt som original, helst med stempel, til den afhentende chauffør.

Hvis vi ikke kan få overdraget nogen dokumenter, udfra hvilke Deres virksomhedsleder-egenskab fremgår, kræver vi en kaution på 19 % af købsprisen.

Kautionsbeløbet vil straks blive godtgjort Dem igen efter modtagelsen af følgende underlag: Officiel dokumentation af virksomhedsleder-egenskaben; f.eks. handelsregisterudtog, næringsbrev, officiel firmadokumentation eller bekræftelse fra erhvervsforbund (handelskammer) som kopi.

Stand 01/2007