+49 (0)40 439 33 22 info@auto-bluhm.de

Kontrolní seznam pro naše zákazníky

Z důvodu nárustu povinností, týkajících se dokumentací, požaduje od nynějška Německý finanční úřad při vývozech do členských států EU následující podklady a informace:

  • Kompletní a přesnou firemní adresu, telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu,
  • uvedení živnostenstkého odvětví/oboru, a pokud má zákazník internetovou adresu, i název této adresy, vizitku atd.
  • Evropské identifikační číslo daně z obratu.
  • Kopii výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o živnosti nebo úředního firemního dokladu (např.
  • od obchodní komory).
  • Kopii cestovního pasu vlastníka/společníka/jednatele a
  • ním podepsaný originál plné moci týkající se povolení k odvozu, pokud možno s

azítkem, pro řidiče, který je odvozem pověřen.

Pokud nám nemůžete odevzdat žádné dokumenty, v nichž jsou uvedeny podstatné údaje o< podniku, budeme vybírat kauci v hodnotě 19 % kupní ceny.Částka kauce se vrátí ihned po doručení následujících dokumentů:úřední doklad s podstatnými údaji o podniku; např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o živnosti, úředního firemního dokladu od hospodářských svazů (obchodní komora).

Stand 01/2007